Privacyverklaring

Privacyverklaring

Mutoh Europe NV is zich ervan bewust dat de privacy van haar klanten en de bescherming van hun gegevens belangrijk zijn.


In deze privacyverklaring wordt beschreven welke maatregelen wij nemen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens beschermd worden in overeenstemming met de Belgische privacywetgeving en de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG – GDPR).

Toepassingsgebied

Mutoh Europe NV beheert deze website en is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens in de verscheidene processen en systemen die van toepassing zijn voor of gebruikt worden in het bedrijf.


Met dit beleid willen we verduidelijken welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we uw gegevens gebruiken nadat u onze website bezocht heeft.

Welke gegevens worden verzameld?

Voor het grootste gedeelte van onze website hebben we uw persoonsgegevens niet nodig. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dit op een wettelijke manier gebeurt. We verwerken uw persoonsgegevens alleen als het om een van de volgende redenen noodzakelijk is:

 • voor de implementering van een overeenkomst

 • indien wettelijk vereist

 • omdat het van vitaal belang is

 • voor het openbare nut

 • voor een legitiem belang

Mutoh Europe NV kan de volgende soorten persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam, aanspreking

 • Adres

 • Contactgegevens

 • Bedrijf

Mogelijks vragen we u ook om aanvullende/optionele informatie indien:

 • U formulieren invult op onze website

 • We persoonlijk contact met u opnemen (telefoon, e-mail, beurzen of evenementen)

Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen en verwerken via onze website of via de apparaten die u gebruikt. Hierbij betreft het:

 • Locatiegegevens die verzameld worden via sociale media of via het IP-adres van uw apparaat

 • Informatie over de webpagina's die u bezoekt, uw IP-adres, browsertype, toegangstijd en besturingssysteem

Deze informatie wordt geaggregeerd en wordt niet gebruikt om u te identificeren.


Mutoh Europe NV kan ook publiek toegankelijke informatie verzamelen om de gegevens die wij verzameld hebben te controleren en om onze activiteiten te beheren en uit te breiden.

Waarom verzamelen we uw gegevens?

Mutoh Europe NV verzamelt bovengenoemde informatie om een beeld te krijgen van uw behoeften en om u een betere service te bieden, meer bepaald voor de volgende doeleinden:

 • Informatie verstrekken over onze producten en diensten

 • Antwoorden op uw (online) vragen met betrekking tot onze producten en diensten

 • Regelmatig e-mails sturen over onze producten en diensten, speciale aanbiedingen, seminaries en kennisevenementen

 • U contacteren voor marktonderzoek

 • Service bieden voor uw bedrijf en uw werknemers

Hoe verzamelen we uw gegevens?

We doen dat op verscheidene manieren, waaronder via:

 • Persoonlijk contact/telefoon/e-mail

 • Contactformulieren op onze website

 • Contacten tijdens seminaries, beurzen en netwerkevenementen

Overdracht aan derden

Bij de uitvoering van onze standaard bedrijfsactiviteiten kunnen de gegevens die we verzamelen, worden uitgewisseld met andere dochterondernemingen van Mutoh Europe NV en met onze distributiepartners. Dat gebeurt altijd binnen een contractuele samenwerking in overeenstemming met de AVG-wetgeving.

We verkopen of verhuren persoonsgegevens nooit aan andere personen of bedrijven. Als wij gebruik maken van een externe verwerker, die contractueel verbonden is met Mutoh Europe NV, zorgen we er altijd voor dat uw gegevens vertrouwelijk en veilig worden behandeld. Externe partijen mogen uw persoonsgegevens niet op eigen initiatief gebruiken.

Minimale gegevensverwerking

De persoonlijke informatie die we verzamelen, is adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken het verzamelen van uw persoonsgegevens tot een minimum, tot wat nodig is voor het doel van de gegevensverwerking.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

Personen van wie persoonsgegevens verzameld worden, hebben verscheidene rechten. Deze worden beschreven in de AVG-wetgeving en zijn, onder andere, de volgende:

 • Het recht om gegevens in te kijken, te wijzigen en te verwijderen

 • Het recht op gegevensdoorgifte

 • Het recht op bezwaar

 • Het recht om de verwerking te beperken

 • AVG - Hoofdstuk III - Rechten van de betrokkene

Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen bij onze administratie. Daarin vermeldt u het recht waarop u zich wilt beroepen, een verklaring en hoe we u kunnen contacteren. U kunt het verzoek indienen via het volgende e-mailadres: privacy@mutoh.eu

Contactgegevens

Alle bestanden worden opgenomen in de bestanden van Mutoh Europe NV. Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij op al onze locaties verantwoordelijk voor de naleving van ons beleid inzake gegevensbescherming.

Mutoh Europe NV
Archimedesstraat 13
B-8400 Oostende
Tel: 0032 (0)59 561400
E-mail:privacy@mutoh.eu

Mutoh Europe NV leeft alle door de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit opgelegde regels na. Als u niet akkoord gaat met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00 - Fax +32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be 
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact 

Beleidswijzigingen

Mutoh Europe NV zal dit beleid regelmatig bijwerken om ervoor te zorgen dat het weergeeft hoe we uw persoonsgegevens op een gegeven moment verwerken. De bijgewerkte versie van dit beleid treedt in werking zodra het gepubliceerd wordt. Neem regelmatig een kijkje op deze pagina zodat u altijd op de hoogte bent van de manier waarop we uw gegevens verzamelen en verwerken.

)
whatsapp.chat on whatsapp